Terugbetalingsbeleid

DE KLANT heeft het recht om het contract zonder gegronde reden op te zeggen gedurende een periode van 14 kalenderdagen vanaf de contractdatum en de ingebruikname van de gecontracteerde goederen of diensten. Hiervoor moet het formulier dat beschikbaar is op de website van ANYTECH365 worden ingevuld en verzonden ((www.anytech365.com)). Indien onder het contract van DE KLANT de toewijzing van hardware (zoals de AnyTech365 SecureRouter) valt, moet deze door DE KLANT, met betaling van de verzendkosten, naar het door ANYTECH365 opgegeven adres worden gestuurd. De terugbetaling waar DE KLANT recht op heeft, zal plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van de terugbetalingsaanvraag, of, indien van toepassing, vanaf de ontvangst van de hardware die naar ANYTECH365 wordt teruggestuurd. De volgende bedragen kunnen niet worden terugbetaald:

  • Het bedrag dat is betaald voor de installatie, de configuratie en de eerste reiniging, indien deze daadwerkelijk is uitgevoerd vóór het verzoek om terugname en terugbetaling.
  • Het bedrag dat wordt betaald voor het evenredige deel van de tijd die is besteed en genoten tussen het sluiten van de overeenkomst en het verzoek om teruggave. Hieronder wordt de tijd verstaan die verstreken is en de tijdelijke genoten periode waarin DE KLANT de ondersteunende dienst tot zijn of haar beschikking zou hebben gehad, zonder dat hij of zij daar noodzakelijkerwijs gebruik van heeft gemaakt.
  • Het bedrag voor de router als deze beschadigd of onbruikbaar werd geretourneerd.

Leveringsbeleid

De eerste IT-hulp wordt verleend binnen de eerste 24 uur nadat de bestelling is bevestigd.

In het geval dat u een AnyTech365 Secure Router heeft besteld (als apart product of inbegrepen bij één van onze support pakketten) dan zal deze geleverd worden op het door u opgegeven adres. De geschatte levertijd voor klanten die binnen de EU wonen is 24 tot 48 uur nadag de betaling is ontvangen. Voor klanten die buiten de EU wonen is de geschatte levertijd is 48 tot 72 uur nadat de betaling is ontvangen.

Deze levertijden zijn slechts een schatting en zijn geen garantie, omdat externe factoren de levertijd kunnen beïnvloeden, zoals de tijd dat het product bij de douane wordt vastgehouden.

AnyTech365 is niet verantwoordelijk wanneer het product niet geleverd kan worden vanwege incorrecte of incomplete klantgegevens of vanwege externe factoren.