återbetalningspolicy

KUNDEN har rätt att saga upp avtalet, utan berättigad orsak, inom en period av 14 kalenderdagar från och med dagen för godkännandet av avtalet och början av de avtalade varorna eller tjänsten. För att göra detta ska formuläret, som finns tillgängligt för detta ändamål på ANYTECH365-webbplatsen (www.anytech365.com), fyllas i och returneras. Om det under avtalsperioden finns ett krav, som utförs av KUNDEN, att returnera någon typ av hårdvara (t.ex. AnyTech365 SecureRouter), bör detta skickas av KUNDEN, som kommer att ansvara för fraktkostnaderna, till adressen som anges av ANYTECH365. Den resulterande återbetalningen till KUNDEN kommer att behandlas inom 14 kalenderdagar från den dag då begäran om återbetalning mottas eller, om tillämpligt, från det datum då den returnerade hårdvaran mottas av ANYTECH365. Följande kostnader återbetalas inte:

  • Den fullständiga kostnaden för installation, konfiguration och initial rengöring, om denna tjänst har tillhandahållits före begäran om uppsägning och återbetalning.
  • Den fullständiga kostnaden för den tid som har förflutit och utnyttjats mellan avtalets början och begäran om uppsägning. I detta avseende kommer detta att uppfattas som den tid som har gått och den tid under vilken KUNDEN skulle ha haft tillgång till supporttjänsten, oavsett om de utnyttjade denna eller inte.
  • Kostnaden för routern, om denna skulle skickas tillbaka skadad eller oanvändbar.

Delivery policy

Den första IT-supporten kommer att tillhandahållas inom de första 24 timmarna efter att beställningen har bekräftats.

Om en AnyTech365SecureRouter beställs (som antingen har sålts separat eller som en del av våra supportplaner) kommer den att levereras till kundens adress. Den beräknade leveranstiden för kunder som bor i EU-länder är cirka 24 till 48 timmar efter att betalningen mottagits. För kunder som bor i länder utanför EU är den beräknade leveranstiden 48 till 72 timmar efter att betalningen mottagits.

Dessa leveransvillkor är inte en garanti utan en uppskattning, eftersom det kan finnas externa faktorer som påverkar leveranstiden, till exempel den tid produkten hålls i tullen.

AnyTech365 är inte ansvarigt när produkten inte kan levereras på grund av felaktig eller ofullständig kundinformation eller på grund av externa faktorer.