Tilbakebetalingspolitik

KUNDEN har rett til å fraskrive seg kontrakten, uten berettiget grunn, innen en periode på 14 kalenderdager som starter fra datoen for aksept av kontrakten og starten av den inngåtte varen eller tjenesten For å gjøre dette bør skjemaet som er tilgjengelig for dette formålet på nettstedet (www.anytech365.com), fylles ut og returneres. Hvis det i løpet av kontraktsperioden som er inngått av KUNDEN, det er et krav om å returnere enhver type maskinvare (for eksempel AnyTech365 SecureRouter), skal dette sendes av KUNDEN som vil være ansvarlig for portokostnadene, til adressen levert av ANYTECH365. Den resulterende refusjonen til KUNDEN vil bli behandlet innen 14 kalenderdager fra den dagen forespørselen om refusjon er mottatt eller, hvis aktuelt, fra datoen for at den returnerte maskinvaren er mottatt av ANYTECH365. Følgende kostnader kan ikke refunderes:

  • Full kostnad for installasjon, konfigurasjon og første renseservice, hvis dette har blitt gitt før fraskrivelse på og refusjonsforespørsel.
  • De fulle kostnadene for andelen av tiden som gikk og benyttet seg av mellom kontraktstart og fraskrivelsesforespørsel. I denne forstand vil dette bli forstått som hvor lang tid det har gått, og tiden hvor KUNDEN ville hatt tilgang til supporttjenesten, enten de benyttet seg av dette eller ikke.
  • Kostnaden for ruteren, om dette returneres skadet eller ubrukelig.

Levering politikk

Den første IT-supporten vil bli gitt innen de første 24 timene etter at bestillingen er bekreftet.

Hvis en AnyTech365 Secure Router bestilles (enten selges separat eller inngår i en av våre avtaleplaner), vil den bli levert til adressen som kunden oppgir. Anslått leveringstid for kunder som bor i EU-land er omtrent 24 til 48 timer etter at betalingen er mottatt. For kunder som bor i land utenfor EU er estimert leveringstid 48 til 72 timer etter at betalingen er mottatt.

Ikke desto mindre er disse leveringsbetingelsene ikke en garanti, men en estimering, da det kan være eksterne faktorer som påvirker leveringstiden, for eksempel når produktet holdes i toll.

AnyTech365 er ikke ansvarlig når produktet ikke kan leveres på grunn av feil eller ufullstendig kundedata eller på grunn av eksterne faktorer.