Leveringspolitik

KUNDEN har ret til at give afkald på kontrakten uden berettiget grund inden for en periode på 14 kalenderdage, som starter fra datoen for accept af kontrakten og starten af de abonnerede varer eller den abonnerede service. For at gøre dette skal den formular, som er tilgængelig til dette formål på ANYTECH365 hjemmesiden ((www.anytech365.com)), udfyldes og returneres. Hvis der i kontraktperioden, som gennemføres af KUNDEN, er der et krav om at tilbagelevere enhver form for hardware (såsom AnyTech365 SecureRouter), skal dette sendes af KUNDEN, som har ansvar for omkostninger for porto, til den adresse, som oplyses af ANYTECH365. Den resulterende tilbagebetaling til KUNDEN behandles inden for 14 kalenderdage fra den dag, anmodningen om tilbagebetalingen modtages eller, hvis relevant, fra den dato, hvor hardware returneres til ANYTECH365. Følgende omkostninger refunderes ikke:

  • De fulde omkostninger ved installation, konfiguration og initial rens, hvis dette bliver leveret før afkald og anmodning om refundering.
  • De fulde omkostninger ved den andel af tiden, der var gået, og der blev brugt mellem kontraktens start og anmodning på afkald. I denne forstand vil dette forstås som den periode, der er gået, og den periode, i hvilken KUNDEN ville have haft adgang til supporttjenesten, uden at dette var nødvendigt.
  • Routerens omkostninger, hvis denne returneres beskadiget eller ubrugelig.

Leveringspolitik

Den indledende IT-support ydes inden for de første 24 timer efter, at ordren er bekræftet.

Hvis du bestiller en AnyTech365 Secure Router (enten solgt separat eller inkluderet i en af vores supportplaner), vil den blive leveret til den adresse, som kunden har oplyst. Den forventede leveringstid for kunder, der bor i EU-lande, er cirka 24 til 48 timer efter, at betalingen er modtaget. For kunder, der bor i lande uden for EU, er den anslåede leveringstid 48 til 72 timer efter, at betalingen er modtaget.

Disse leveringstider er dog ikke en garanti, men et estimeret tal, da der kan være eksterne faktorer, der påvirker leveringstiden, f.eks. den tid, produktet opbevares i tolden.

AnyTech365 er ikke ansvarlig, når produktet ikke kan leveres på grund af forkerte eller ufuldstændige kundedata eller på grund af eksterne faktorer.