Juridisk informasjon

EN. – IDENTIFIKASJON

I samsvar med artikkel 10 i Lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, identifiserende informasjon om enheten som eier domenet www.anytech365.com er som følgende:

  • Bedriftsnavn: Anteco Systems S.L.
  • Handelsnavn: AnyTech365
  • Skatteidentifikasjonsnummer: B93311710
  • Bedriftsadresse: Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Málaga, Marbella. C.P 29.660
  • Epost: info@anytech365.com. Vi anbefaler at du kontakter oss via dette elektroniske skjemaet: https://anytech365.com/no/help-support/
  • Registreringsdetaljer: Mercantile Registry of Málaga, Volum 5248, Side 1, Ark MA-122108
  • Anteco Systems S.L. (heretter Anytech365) er en enhet som tilhører Confianza Online (https://www.confianzaonline.es/), som garanterer maksimal tydelighet, sikkerhet og tillit til å søke på Nettstedet. AnyTech365 oppfyller alle standardene som er inkludert i den etiske koden til Confianza Online.

TO.- BETINGELSER FOR TILGANG OG BRUK AV NETTPORTALEN

Tilgang til nettstedet er gratis bortsett fra kostnadene for tilkobling via telekommunikasjonsnettverket levert av tilgangsleverandøren som er kontraktet med brukerne. Enkelte tjenester er eksklusive for kundene våre, og deres tilgang er begrenset.

Bruken av portalen tilskriver statusen til brukeren av nettportalen og innebærer aksept av alle betingelsene som er inkludert i denne Juridiske Merknaden. Tilbudet til portalens tjeneste har en varighet som er begrenset til tiden brukeren er koblet til nettportalen.

Brukeren forplikter seg til å bruke riktig nettportal i samsvar med loven og denne Juridiske Merknaden. Brukeren er ansvarlig overfor AnyTech365 eller overfor tredjeparter for skader og ødeleggelser som kan oppstå som et resultat av brudd på denne forpliktelsen.

Bruk av portalen med det formål å skade eiendom eller interesser som tilhører AnyTech365 eller tredjeparter, eller på noen måte overbelaste, ødelegge eller deaktivere nettverk, servere og annet utstyr (maskinvare) eller dataprogrammer (programvare) som tilhører AnyTech365 eller tredje parter er uttrykkelig forbudt.

I samsvar med gjeldende lovgivning må brukeren ikke reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig, offentlig kommunisere, endre eller modifisere innholdet tilgjengelig på nettstedet, bortsett fra i tilfeller som er autorisert ved lov eller uttrykkelig samtykket til av AnyTech365 eller av den som eier rettighetene til bruk, etter behov.

Internettbrukeren som ønsker å sette inn lenker fra sine egne nettsteder til portalen må oppfylle betingelsene beskrevet nedenfor, uvitenhet om disse frigjør dem ikke fra forpliktelser som følger av loven:

Lenken vil bare bli lenket til hjemmesiden til nettportalen, men kan ikke reproduseres på noen måte (nettlenker, kopi av tekster, grafikk, osv.)

I samsvar med gjeldende lovgivning som til enhver tid er gjeldende er det strengt forbudt å etablere rammer av hvilken som helst type som omgir nettportalen eller som lar innholdet vises via andre internettadresser enn nettportaladressen, og i alle fall når de er sett sammen med innhold utenfor portalen på en slik måte at det: (I) produserer eller kan gi feil, forvirring eller lure brukere om den virkelige opprinnelsen til tjenesten eller innholdet; (II) innebærer en handling av urettferdig sammenligning eller etterligning; (III) tjener til å dra nytte av omdømmet til merkevaren og prestisjen til AnyTech365.; eller (IV) på noen måte er forbudt av gjeldende lovgivning.

Nettstedet som setter inn lenken skal ikke inneholde noen form for falsk, unøyaktig eller feil uttalelse om AnyTech365, dets partnere, ansatte, kunder eller kvaliteten på tjenestene den tilbyr.

Under ingen omstendigheter vil siden som inneholder lenken si at AnyTech365 har gitt sitt samtykke til å sette inn lenken eller at den på noen måte sponser, samarbeider, verifiserer eller fører tilsyn med avsenderens tjenester.

Bruk av ethvert ord, figurativt eller kombinert merke eller annet karakteristisk tegn som tilhører AnyTech365 på avsenderens side er forbudt, bortsett fra i tilfeller der det er tillatt av loven eller uttrykkelig autorisert av AnyTech365 og forutsatt at en direkte lenke i alle tilfeller er tillatt med nettportalen i den form som er etablert i denne klausulen.

Siden som oppretter lenken må trofast overholde loven og kan under ingen omstendigheter ha eller koble til sitt eget eller tredjepartsinnhold som: (I) er ulovlig, skadelig eller i strid med moral og god skikk (pornografisk, voldelig, rasistisk, osv.); (II) lede eller kan føre til at brukeren har en misforståelse som AnyTech365 abonnerer på, støtter, følger eller på noen måte støtter, ideer, uttalelser eller uttrykk, lovlige eller ulovlige, til avsenderen; (III) er upassende eller ikke relevante for AnyTech365s aktivitet når det gjelder sted, innhold og tema på avsenderens nettsted.

Tilgangstjenesten til portalen inkluderer lenker som gjør det mulig for brukeren å få tilgang til andre nettsteder og portaler. I disse tilfellene fungerer AnyTech365 som leverandør av formidlingstjenester i samsvar med artikkel 17 i lov 34/2002 av 12. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel (LSSI) og vil bare være ansvarlig for innholdet og tjenestene som tilbys på lenkende sider i den grad det har faktisk kjennskap til ulovligheten og ikke har deaktivert lenken med omhu.

Eksistensen av lenkende nettsteder må under ingen omstendigheter innebære at det eksisterer avtaler med nettstedadministratorene eller eierne eller identifikasjon av AnyTech365 med uttalelsene, innholdet eller tjenestene som tilbys.

AnyTech365 er ikke kjent med innholdet og tjenestene til de lenke Nettstedene og aksepterer derfor ikke noe ansvar for skader forårsaket av ulovlighet, kvalitet, utdatert, utilgjengelighet, feil eller ubrukelighet av innholdet og/eller tjenestene til de lenkende nettstedene eller for andre skader som ikke kan tilskrives AnyTech365.

TRE. – IMMATERIELL EIENDOM

AnyTech365 er eieren eller lisensinnehaveren av alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter til nettstedet, samt elementene i det. Av denne grunn er reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon og endring av hele eller deler av innholdet på dette nettstedet uttrykkelig forbudt.

Merkevarene, handelsnavnene eller særegenhetene tilhører AnyTech365 eller tredjeparter, og tilgang til nettportalen kan ikke forstås slik at den tillegger noen rettigheter over de nevnte merkene, handelsnavnene og/eller særegenhetene.

Alle produktene og tjenestene på disse nettsidene som ikke tilhører AnyTech365, er merker registrert til deres respektive eiere og er anerkjent av selskapet vårt. De vises på nettsiden til AnyTech365 utelukkende med det formål å markedsføre og informere. Disse eierne kan be om endring eller fjerning av informasjonen som tilhører dem.

FIRE. – LOV OG GJELDENDE JURISDIKSJON

Denne juridiske Merknaden er underlagt spansk lovgivning. Domstolene i Marbella vil ha jurisdiksjon over tvister før den kommer fra denne kontrakten, med mindre en annen jurisdiksjon fortrinnsvis gjelder på grunn av en lovbestemmelse.

I tilfelle tvist som kan oppstå i forbindelse med overholdelse av denne kontrakten er partene enige om at de vil prøve å oppnå en minnelig avtale i god tro før bruk av andre måter å løse konflikter på.

AnyTech365 tilhører Confianza Online (Ideell forening), registrert i det spanske nasjonale registeret for foreninger, Gruppe 1, Seksjon 1, nasjonalt nummer 594400, CIF (skatte-ID) G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spania ), telefon (+34) 91309 13 47 og faks (+34) 91402 83 39 (www.confianzaonline.es).

I samsvar med bestemmelsene i loven om alternativ tvisteløsning, informerer vi forbrukerne om at brukere som en medlemsenhet og i henhold til betingelsene i de etiske kodene kan be Confianza Online om alternativ løsning på potensielle tvister. (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Hvis disse refererer til elektroniske transaksjoner med forbrukere, eller gjelder databeskyttelse når de er relatert til dette området vil klager løses av Confianza Onlines meklingskomité, akkreditert for alternativ løsning av forbrukertvister. Hvis klagene dreier seg om digital markedsføring, eller databeskyttelse knyttet til dette området vil de bli sendt til Advertising Self-Regulation Association. I tillegg kan du få tilgang til EUs nettbaserte tvisteløsningsplattform ved å følge denne lenken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show