Avtalevilkår for kontrakt

De gjeldende avtalevilkårene gjelder for levering av tjenester og levering av varer beskrevet her og tilbys av Anteco Systems S.L., (heretter ANYTECH365), spansk skatteidentifikasjonsnummer (CIF) nummer B-93311710 og med registrert forretningsadresse på Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Malaga, Spania, Postnr 29.660, til enkeltpersoner og juridiske personer (fremover KUNDEN) som uttrykker et ønske om å inngå tjenester beskrevet i de gjeldende avtalevilkår.  

Akseptert av de nåværende avtalevilkårene innebærer at det opprettes en kontrakt mellom ANYTECH365 og KUNDEN, hvor sistnevnte bekrefter at de har tilstrekkelig og full juridisk kapasitet til å inngå nevnte kontrakt.

EN.- TEMA FOR KONTAKTEN

Ved å akseptere den nåværende kontrakten er det avtalt at ANYTECH365 vil levere tjenestene og/eller levering av varer som er inngått av KUNDEN, blant de som er beskrevet nedenfor, og KUNDEN vil dekke kostnadene beskrevet for hver av disse:

❖ Installasjon, konfigurasjon og første rensing.

Denne tjenesten leveres og er nødvendig før ekstern teknisk supporttjeneste og sikkerhetsløsninger for enheter koblet til internett og “Hjemmekontor” -tjenesten (hjemmebasert kontor) og inkluderer:

 • Gjennomføring av en profesjonell systemtest for å identifisere og fjerne mulig skadelige filer og operasjonelle uregelmessigheter, samt reparasjon av disse. 
 • Installasjon og konfigurasjon av programvarelisenser inkludert i den inngått tjenesten.
 • Systemkonfigurasjon og optimalisering.

Denne tjenesten belastes med følgende priser, i henhold til relevant valuta i KUNDENS bostedsland: 

EUR USD GBP CHF AUD CAD DKK NOK SEK JPY
99 99 99 99 159 145 999 999 999 12300

Kostnadene nevnt ovenfor inkluderer ikke merverdiavgift (moms) eller indirekte tilsvarende skatt, som vil bli brukt når avtalen skrider frem i samsvar med gjeldende regler i KUNDENS bostedsland. 

Disse skattene vil bli betalt av KUNDEN på forhånd med mindre en annen avtale er inngått. 

❖ Ekstern teknisk support og sikkerhetsløsninger for enheter koblet til internett.

Denne tjenesten vil omfatte tjenestene beskrevet nedenfor, avhengig av type plan som er bestilt:

A. Premium Plan:
 • Ekstern teknisk support eller assistanse med følgende spesifikasjoner: 
  • Arbeidstid fra mandag til fredag 10 til 18.  
  • 2 timer per måned med service fra teknisk team. 
  • Svar samme dag som forespørselen fremsettes.  
 • AnyTech365 sikkerhetsprogramvare inkludert i abonnementsperioden. 
 • AnyTech365 IntelliGuard programvare inkludert for abonnementsperioden.
 • Prøv Anytech365 Safebrowser i 30 dager.

Denne tjenesten vil bli belastet til følgende priser i henhold til relevant valuta i kundens bostedsland og kontraktens varighet: 

Måneder EUR USD GBP CHF AUD CAD DKK NOK SEK JPY
6 299 319 299 319 479 429 2,639 2,999 2,999 37,200
15 499 549 499 549 799 719 4,299 4,999 4,999 62,000
36 699 769 699 769 1,119 1,019 5,699 6,999 6,999 86,600
60 899 999 899 999 1,449 1,289 7,199 8,999 8,999 112,600
B. Premium Plus Plan:
 • Ekstern teknisk support eller assistanse med følgende spesifikasjoner: 
  • Arbeidstid fra mandag til fredag 8 til 21.
  • 5 timer per måned med service fra teknisk team.  
  • Svar innen 3 timer etter mottak av forespørselen. 
 • AnyTech365 sikkerhetsprogramvare inkludert i abonnementsperioden. 
 • AnyTech365 IntelliGuard programvare inkludert for abonnementsperioden.
 • Prøv Anytech365 Safebrowser i 30 dager.
 • Abonnement kan overføres til en annen enhet.
 • Oppdateringsgaranti. 
 • Installasjon og avinstallering av programvare. 
 • Oppdateringer og årlig PC-vedlikehold. 

Denne tjenesten vil bli belastet med følgende priser, i henhold til relevant valuta i KUNDENS bostedsland og kontraktens varighet: 

Måneder EUR USD GBP CHF AUD CAD DKK NOK SEK JPY
6 349 379 349 379 559 499 3,049 3,499 3,499 43,600
15 599 659 599 659 959 879 4,799 5,999 5,999 74,800
36 849 939 849 939 1,359 1,209 6,799 8,499 8,499 105,600
60 1,099 1,219 1,099 1,219 1,759 1,599 8,599 10,999 10,999 132,000
C. Platinum Plan:
 • Ekstern teknisk support eller assistanse med følgende spesifikasjoner: 
  • Arbeidstid fra mandag til søndag 8 til 21.
  • Ubegrenset antall servicetimer fra teknisk team.
  • Umiddelbar respons etter mottak av forespørsel. 
  • Tjeneste levert av samme tekniker for hele abonnementsperioden.
 • AnyTech365 sikkerhetsprogramvare inkludert i abonnementsperioden. 
 • AnyTech365 IntelliGuard programvare inkludert for abonnementsperioden.
 • Prøv Anytech365 Safebrowser i 30 dager.
 • Abonnement kan overføres til en annen enhet.
 • Oppdateringsgaranti. 
 • Installasjon og avinstallering av programvare. 
 • Kvartalsoppdateringer og PC-vedlikeholdssjekk.
 • VIP-behandling: fortrinnsrett for programvare og spesialtilbud. 

Denne tjenesten vil bli belastet med følgende priser, i henhold til relevant valuta i KUNDENS bostedsland og kontraktens varighet: 

Måneder EUR USD GBP CHF AUD CAD DKK NOK SEK JPY
6 399 459 399 459 639 579 3,399 3,999 3,999 49,400
15 699 819 699 819 1,119 1,019 5,599 6,999 6,999 87,000
36 999 1,179 999 1,179 1,599 1,469 8,199 9,999 9,999 120,700
60 1,299 1,539 1,299 1,539 2,079 1,889 10,199 12,999 12,999 162,000

Faktorer som er felles for alle de supportplaner som er beskrevet:

Kostnadene som er skissert for hver plan inkluderer prisen på installasjon, konfigurasjon og første rens. 

Kostnadene som er beskrevet for hver plan inkluderer ikke merverdiavgift (moms) eller indirekte tilsvarende skatt, som vil bli brukt når avtalen skrider frem og i samsvar med gjeldende lovgivning i KUNDENS bostedsland. 

Kostnadene skal betales på forhånd, med mindre en annen avtale er inngått med KUNDEN. ANYTECH365 kan bruke skjønn for å tillate KUNDEN å betale kostnadene i et antall avdrag, hvor antall og beløp vil avhenge av totalprisen for den inngåtte tjenesten. I dette tilfellet vil det bli satt opp en tilbakevendende månedlig betaling inntil den totale kostnaden for den inngåtte tjenesten er betalt i henhold til en betalingskalender som angitt av ANYTECH365 i kontrakten. Under denne forutsetningen, og i tilfelle KUNDEN ikke utfører en eller flere betalinger på avtalt forfall kan supportplanen som ble inngått nedgradert, i type og/eller varighet, til en lavere priset supportplan som samsvarer med betaling av KUNDEN for full kostnad til dags dato i samsvar med pristabellen beskrevet ovenfor. 

KUNDEN kan oppgradere varigheten og/eller typen av deres inngåtte supportplan ved å betale mellomlegget mellom den inngåtte planen og den nye planen.

KUNDEN kan velge å inkludere opptil åtte enheter ved å betale dobbelte prisen for den valgte støtteplanen.  

Supporttjenesten blir ikke fornyet automatisk når abonnementet er avsluttet.

Mens kontrakten trer i kraft kan all programvare som brukes i leveransen av de tidligere beskrevne tjenestene erstattes av en annen som oppfyller den samme funksjonen og har lignende funksjoner. 

Det anføres at det tekniske teamet på ANYTECH365 bare vil være i stand til å gi assistanse og support til KUNDEN basert på problemer relatert til programvaren på KUNDENS enheter, men ikke for de som er relatert til maskinvare eller materielle elementer, de vil bare kunne gi anbefalinger eller mulig vurdering av deres funksjon.

❖ “Hjemmekontor” -tjeneste (Hjemmebasert kontor).

Denne tjenesten vil omfatte funksjonene beskrevet nedenfor:

 • Ekstern teknisk support eller assistanse med følgende spesifikasjoner: 
  • Kontortid er 24 timer i døgnet fra mandag til søndag. 
  • Ubegrenset antall servicetimer fra teknisk team.
  • Umiddelbar respons etter mottak av forespørsel.  
 • AnyTech365 Security inkludert for abonnementsperioden. 
 • AnyTech365 IntelliGuardinkludert for abonnementsperioden. 
 • Prøv Anytech365 Safebrowser i 30 dager.
 • Abonnement kan overføres til en annen enhet.
 • Oppdater garanti. 
 • Programvareinstallasjon og avinstallasjonstjeneste. 
 • Oppdateringer og kvartalsvise PC-vedlikeholdssjekker.
 • VIP-behandling: Foretrukket implementering av oppdateringer og spesialtilbud.
 • Kryptering av datatrafikktjeneste. For å aktivere denne tjenesten vil KUNDEN bli utstyrt med en AnyTech365 SecureRouter som er gratis i løpet av abonnementsperioden. Denne ruteren vil bli sendt til KUNDENS adresse, og de vil bli gitt instruksjoner for installasjon og aktivering.

Denne tjenesten vil bli belastet med følgende priser, i henhold til relevant valuta i KUNDENS bostedsland:

År EUR USD GBP CHF CAD DKK NOK SEK
1 600 745 600 745 979 4591 7421 7421
2 1150 1270 1150 1270 1800 8800 13600 13400
3 1600 1710 1600 1710 2480 12000 18600 17500

Prisene ovenfor inkluderer kostnader for installasjon, konfigurasjon og første rens. 

Kostnadene beskrevet ovenfor inkluderer ikke merverdiavgift (moms) eller indirekte tilsvarende skatt, som vil bli brukt når avtalen skrider frem i samsvar med gjeldende lovverk i KUNDENS bostedsland. 

Kostnadene skal betales på forhånd med mindre en annen avtale er inngått med KUNDEN. ANYTECH365 kan bruke skjønn for å la KUNDEN betale kostnadene i et antall avdrag, hvor antall og beløp avhenger av den totale prisen for den inngåtte tjenesten. I dette tilfellet vil det bli satt opp en tilbakevendende månedlig betaling inntil den totale kostnaden for den inngåtte tjenesten er betalt i henhold til en betalingskalender som angitt av ANYTECH365 i kontrakten. Under denne forutsetningen, og i tilfelle KUNDEN ikke utfører en eller flere betalinger på avtalt forfall kan supportplanen som ble inngått nedgradert, i type og/eller varighet, til en lavere priset supportplan som samsvarer med betaling av KUNDEN for full kostnad til dags dato i samsvar med pristabellen beskrevet ovenfor. 

KUNDEN kan oppgradere varigheten og/eller typen av deres inngåtte støtteplan ved å betale mellomlegget mellom inngått abonnementet og det nye abonnementet. 

Denne tjenesten vil vare i ett, to eller tre år, avhengig av kontraktens varighet.

Når ettårsabonnementet er avsluttet vil det automatisk bli fornyet i perioder på ett år, med mindre KUNDEN, før datoen for fornyelse, oppgir at de ikke ønsker at den skal fornyes.

Mens kontrakten trer i kraft kan all programvare som brukes i leveransen av de tidligere beskrevne tjenestene erstattes av en annen som oppfyller den samme funksjonen og har lignende funksjoner. 

Det anføres at det tekniske teamet på ANYTECH365 bare vil være i stand til å gi assistanse og support til KUNDEN basert på problemer relatert til programvaren på KUNDENS enheter, men ikke for de som er relatert til maskinvare eller materielle elementer, de vil bare kunne gi anbefalinger eller mulig vurdering av deres funksjon.


Henvis en venn til en kampanje

Kampanjen “henvis til en venn” består i at KUNDEN får refundert hele investerte beløp i noen av våre produkter eller tjenester, forutsatt at minst 3 venner har kjøpt et produkt eller en tjeneste ved hjelp av koden som er lik eller høyere enn kostnaden som er kjøpt av KUNDEN. Vennene som blir henvist av KUNDEN, får 30% rabatt på kjøpet av produktene eller tjenestene. 

KUNDEN vil motta beløpet som er betalt for kjøpet ved bankoverføring.

Når han/hun har hatt fordeler av kampanjen vil KUNDEN være forpliktet til å tilbakebetale beløpet som er mottatt som refusjon i tilfelle en av de henviste vennene returnerer eller kansellerer kjøpet.

❖ Salg av AnyTech365 SecureRouter og kryptering av datatrafikktjeneste (Månedlig betaling).

Inkluderer:
 • En kjøpt AnyTech365 SecureRouter vil bli levert til postadressen som er oppgitt av KUNDEN, og den kan installeres og aktiveres ved å bruke instruksjonene fra eksternt teknisk team hos ANYTECH365.

Spesifikasjonene for AnyTech365 SecureRouter er detaljert nedenfor:

Grensesnitt 1 x WAN Ethernet-port, 4 x LAN Ethernet-port, 1 x USB 3.0 port
CPU Qualcomm 64bit
Minne / Lagring DDR 512MB + 16MB Nor Flash + 128MB Nand Flash
Antenner Eksterne
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Frekvens 2.4GHz, 5GHz
Wi-Fi-hastighet 3000Mbps Kombinert
Ethernet-port 5 x 10/100/1000M
LED 1 x Hvit
Strøminngang 12V/1.5A
Strømforbruk <16.3W
Arbeidstemperatur 0 ~ 40°C
Storage Temperature -20~70°C (-4~158°F)
Vekt 480g

Kjøpsprisen for Anytech365 SecureRouter vil være som følger, avhengig av hvilken valuta som gjelder for KUNDENS bostedsland:

EUR USD GBP CHF CAD DKK NOK SEK
239 265 205 252 350 1779 2399 2419

Kjøpet av ruteren vil omfatte en gratis kryptering av datatrafikkservice, vedlikehold og oppdatering som beskrevet nedenfor i en periode på 3 måneder. 

Prisene som er angitt inkluderer ikke merverdiavgift (moms) eller indirekte tilsvarende skatt, som vil bli anvendt når avtalen skrider frem i samsvar med gjeldende lovgivning i kundens bostedsland. 

Kostnaden betales på forhånd med mindre en annen avtale er inngått med KUNDEN.

 • Bestemmelse av sikkerhetstjeneste består av krypteringen av datatrafikken som er behandlet via ruteren og kontinuerlig vedlikehold og oppdatering for å sikre korrekt funksjon. 

Den månedlige servicekostnaden vil være som følger, avhengig av hvilken valuta som gjelder for KUNDENS bostedsland.

EUR USD GBP CHF CAD DKK NOK SEK
19,95 22,21 16,94 21,17 29 149 200 209

Kostnadene som er beskrevet ovenfor inkluderer ikke merverdiavgift (moms) eller indirekte tilsvarende skatt, som vil bli brukt når avtalen skrider frem i samsvar med gjeldende lovgivning i KUNDENS bostedsland. 

Denne tjenesten har en månedlig varighet, og når den er utgått vil den automatisk bli fornyet i perioder på en måned med mindre KUNDEN, før fornyelsesdatoen oppgir at de ikke ønsker at den skal fornyes.

❖ Salg av AnyTech365 SecureRouter ag krypteringstjeneste for datatrafikk (årlig betaling). 

Inkluderer:
 • En kjøpt AnyTech365 SecureRouter vil bli levert til postadressen som er oppgitt av KUNDEN, og den kan installeres og aktiveres ved å bruke instruksjonene fra eksternt teknisk team hos ANYTECH365.

Spesifikasjonene for AnyTech365 SecureRouter er detaljert nedenfor:

Grensesnitt 1 x WAN Ethernet-port, 4 x LAN Ethernet-port, 1 x USB 3.0 port
CPU Qualcomm 64bit
Minne / Lagring DDR 512MB + 16MB Nor Flash + 128MB Nand Flash
Antenner Eksterne
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Frekvens 2.4GHz, 5GHz
Wi-Fi-hastighet 3000Mbps Kombinert
Ethernet-port 5 x 10/100/1000M
LED 1 x Hvit
Strøminngang 12V/1.5A
Strømforbruk <16.3W
Arbeidstemperatur 0 ~ 40°C
Storage Temperature -20~70°C (-4~158°F)
Vekt 480g

Kjøpsprisen for Anytech365 SecureRouter vil være som følger, avhengig av hvilken valuta som gjelder for KUNDENS bostedsland:

EUR USD GBP CHF CAD DKK NOK SEK
160 191 145 173 257 1220 1696 1642

Prisene som er angitt inkluderer ikke merverdiavgift (moms) eller indirekte tilsvarende skatt, som vil bli anvendt når avtalen skrider frem i samsvar med gjeldende lovgivning i kundens bostedsland. 

Kostnaden betales på forhånd med mindre en annen avtale er inngått med KUNDEN.

 • Bestemmelse av sikkerhetstjeneste består av krypteringen av datatrafikken som er behandlet via ruteren og kontinuerlig vedlikehold og oppdatering for å sikre korrekt funksjon. 

Denne tjenesten vil ha følgende årlig pris, avhengig av hvilken valuta som gjelder i KUNDENS hjemland:

EUR USD GBP CHF CAD DKK NOK SEK
239 280 215 257 370 1.779 2.540 2.477

Kostnadene som er beskrevet ovenfor inkluderer ikke merverdiavgift (moms) eller indirekte tilsvarende skatt, som vil bli brukt når avtalen skrider frem i samsvar med gjeldende lovgivning i KUNDENS bostedsland. 

Denne tjenesten vil ha en årlig varighet som automatisk fornyes i perioder på et år med mindre KUNDEN uttrykker sitt ønske om ikke å fornye den før fornyelsestidspunktet.

Prisene skal betales på forhånd med mindre annet er avtalt med KUNDEN.

TO.- YTTERLIGERE FORPLIKTELSER FRA PARTENE

Med sikte på å overholde den tidligere beskrevne kontrakten vil partene forplikte seg til å overholde følgende tilbehør eller tilleggsforpliktelser:

ANYTECH365 forplikter seg til:

 • Sende faktura utstedt for inngåtte tjenester eller varer og avtalevilkårene som er godtatt av KUNDEN via e-post til adressen levert av KUNDEN, samt eventuelle endringer i disse betingelsene for kontrakt eller tilbud som er brukt. I forhold til dette gir KUNDEN samtykke til å motta fakturaen for den inngåtte tjenesten per e-post, i samsvar med artikkel 9.2 i kongelig resolusjon 1619/2012 av 30. november, hvorved forordningen godkjennes og hvor faktureringsforpliktelsene reguleres. 
 • Å gjøre KUNDEN oppmerksom på alle problemer som oppstår ved betaling av den inngåtte tjenesten så snart disse er kjent. 
 • Å levere inngåtte tjenester effektivt og flittig.
 • Ikke gjør utilstrekkelig bruk av dataene du får tilgang til mens vi leverte den inngåtte tjenesten.

KUNDEN forplikter seg til:

 • Rett til innen 24 timer å snakke med banken om problemer angående betaling av tjenesten eller komme med en betalingsmåte som brukes, og bærer advokatkostnader, gebyrer og interesser som kan skapes på grunn av mangel på eller forsinkelse av betaling.
 • Med forhåndsgodkjenning fra KUNDEN, tillat ANYTECH365-personell all tilgang som er nødvendig for å gjøre det mulig for ANYTECH365 å tilby den inngåtte tjenesten, ekstern tilgang til deres systemer og utstyr og som et resultat til informasjonen i dem.
 • Følg instruksjonene nøye for korrekt levering av tjenesten fra ANYTECH365-teamet. Tjenestene som tilbys krever installasjon og implementering av verktøy i KUNDENS systemer, for hvilket ANYTECH365-personell vil kreve at KUNDEN samarbeid for å korrekt utføre leveransen av tjenesten. 
 • Godta vilkårene og betingelsene for bruk for programvaren og/eller maskinvaren som krever installasjon i utstyret som en del av ANYTECH365-tjenesten, eller tillat ANYTECH365-personell å akseptere dette eksternt på deres vegne. 
 • Å ikke bruke den inngått tjenesten til noen upassende, uredelig eller ulovlig praksis.
 • Opprettholde kontaktinformasjon på ANYTECH365 oppdatert mens kontrakten er gjeldende, ved å formidle endringer av dette.

TRE.- TILBAGETRÆKNING, ANNULLERING AF KONTRAKTEN OG SUSPENSION AF TJENESTEN

Rett til fraskrivelse og refusjon

KUNDEN har rett til å fraskrive seg kontrakten, uten berettiget grunn, innen en periode på 14 kalenderdager som starter fra datoen for aksept av kontrakten og starten av den inngåtte varen eller tjenesten For å gjøre dette bør skjemaet som er tilgjengelig for dette formålet på nettstedet (www.anytech365.com), fylles ut og returneres. 

Hvis det i løpet av kontraktsperioden som er inngått av KUNDEN, det er et krav om å returnere enhver type maskinvare (for eksempel AnyTech365 SecureRouter), skal dette sendes av KUNDEN som vil være ansvarlig for portokostnadene, til adressen levert av ANYTECH365.

Den resulterende refusjonen til KUNDEN vil bli behandlet innen 14 kalenderdager fra den dagen forespørselen om refusjon er mottatt eller, hvis aktuelt, fra datoen for at den returnerte maskinvaren er mottatt av ANYTECH365.

Følgende kostnader kan ikke refunderes:

 • Full kostnad for installasjon, konfigurasjon og første renseservice, hvis dette har blitt gitt før fraskrivelse på og refusjonsforespørsel. 
 • De fulle kostnadene for andelen av tiden som gikk og benyttet seg av mellom kontraktstart og fraskrivelsesforespørsel. I denne forstand vil dette bli forstått som hvor lang tid det har gått, og tiden hvor KUNDEN ville hatt tilgang til supporttjenesten, enten de benyttet seg av dette eller ikke.  
 • Kostnaden for ruteren, om dette returneres skadet eller ubrukelig.

Ved vurderingen av KUNDENS rett til refusjon vil det ikke bli vurdert noen rabatter som ville ha vært gjeldende ved å inngå en støtteplan over 6 måneder. Følgelig vil den månedlige verdien av planen som endelig blir tatt ut av KUNDEN, gjelde for beregningen og ikke planen som ble inngått.  

Oppsigelse og kansellering av kontrakt

Hver av partene kan be om oppsigelse av kontrakten i tilfelle manglende overholdelse av noen av forpliktelsene som er angitt i dette dokumentet av den andre parten. KUNDEN kan sette i gang oppsigelse av kontrakten ved å fylle ut og sende skjemaet som er tilgjengelig for dette formålet på ANYTECH365 nettstedet (www.anytech365.com).

Gjennom dette skjemaet kan KUNDEN oppgi ønske om ikke å fornye abonnement som inkluderer automatisk fornyelse når nåværende abonnement er avsluttet. 
I tilfelle manglende overholdelse av KUNDEN, kan oppsigelse foreslås av ANYTECH365 via e-post til adressen levert av KUNDEN i kontrakten. 

Suspension af tjenesten

ANYTECH365 kan efter eget skøn midlertidigt suspendere krypteringstjenesten (VPN-tjenesten), hvis inaktivitet i brugen af tjenesten opdages i en kontinuerlig periode på mindst 40 dage. I tilfælde af en sådan suspension kan KLIENTEN til enhver tid kontakte ANYTECH365 for at genaktivere tjenesten, forudsat at dens kontrakt forbliver i kraft.

FJERDE. – GJELDIGHETEN AV KONTRAKTEN

Denne kontrakten vil bli perfeksjonert ved å betale prisen av KLIENTEN, så dens gyldighet, og derfor distribusjon av dens effekter, er betinget av at KLIENTEN betaler hele prisen.

FEM.- ANSVAR

ANYTECH365 vil ikke være ansvarlig for skader som kan oppstå på KUNDENS utstyr som en konsekvens av at de ikke har fulgt tilstrekkelig eller korrekt instruksjonene som er levert av teknisk personell på ANYTECH365, eller på grunn av mangel i tjenestetilbudet som skyldes eksterne årsaker og kan ikke henføres til ANYTECH365, for eksempel strømstans til strøm, avbrutte internettforbindelser, mangler i KUNDENS utstyr, avbrudd i eksterne tilkoblinger for programvare, osv.  

De vil heller ikke være ansvarlige for avbrudd i tjenester fra ANYTECH365 underleverandører, som vil forsøke å rette opp disse så raskt som mulig eller, hvis aktuelt, erstatte dem med lignende tjenester.

SEKS.- PERSONLIG DATABESKYTTELSE

KUNDEN gir sitt samtykke til at ANYTECH365 skal behandle deres personopplysninger i samsvar med de spesifikke formålene som er beskrevet i personvernreglene som er tilgjengelige på nettstedet www.anytech365.com, inkludert for å gjennomføre denne kontrakten.  

KUNDEN har rett til innsyn, retting, kansellering, motstand, begrensning av behandling og portabilitet i samsvar med vilkårene og betingelsene som er fastsatt i den generelle databeskyttelsesforordningen (EU-forordningen 2016/679 av Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data) og regulering av disse for utvikling. For å utøve noen av disse rettighetene bør KUNDEN sende forespørselen sin via det elektroniske skjemaet som er tilgjengelig for dette formålet på nettstedet www.anytech365.com, vedlegge en kopi av deres nasjonale identitetsdokument til denne forespørselen. 

SYV. – OVERFØRING AV KONTRAKTET

ANYTECH365 forbeholder seg retten til å overføre rettigheter og forpliktelser som oppstår fra Kontrakten til den enkelte eller juridiske enhet som den anser som hensiktsmessig, forutsatt at alle rettigheter og forpliktelser følger av den, men den må videreformidle dette punktet til KUNDEN. 

KUNDEN kan ikke tildele eller overføre rettigheter og plikter som stammer fra denne kontrakten uten forutgående skriftlig samtykke fra ANYTECH365.

ÅTTE.- KOMMUNIKASJON

All kommunikasjon og varsling som må gjøres mellom kontraktspartene om endringer av gjeldende kontrakt vil bli gjort via e-post. 

Spesielt vil KUNDEN kommunisere med ANYTECH365 i forhold til dette ved å fylle ut og sende skjemaet som er tilgjengelig for dette formålet på ANYTECH365-nettstedet (www.anytech365.com). ANYTECH365 vil sende sin kommunikasjon til e-postadressen levert av KUNDEN under kontraktsprosessen. 

Det er et nettbasert klage- og kravskjema tilgjengelig for KUNDEN på nettstedet, og en papirkopi av skjemaet er tilgjengelig fra ANYTECH365-kontorene som ligger:

 • Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Málaga, Spania, Postnr 29.660.
 • Avenida Isabel Manoja número 3, Edificio las Dalias, segunda planta, Torremolinos, Málaga, Spania. Postnr 29.620.

NIENDE.- GJELDENDE LOV OG JURISDIKTJON

Disse avtalevilkårene er underlagt spansk lovgivning. Domstolene i Málaga vil ha jurisdiksjon over alle tvister før den kommer fra denne kontrakten, med mindre en annen jurisdiksjon fortrinnsvis gjelder på grunn av en lovbestemmelse.

I tilfelle en tvist som kan oppstå i forbindelse med oppfyllelsen av denne kontrakten er partene enige om at de vil prøve å oppnå en minnelig avtale i god tro før bruk av andre metoder for konfliktløsning.

AnyTech365 er medlem av Confianza Online (ideell forening), registrert i det spanske nasjonale registeret over bedrifter, gruppe 1, seksjon 1, nasjonalt nummer 594400, CIF (skatte-ID) G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spania), telefon (+34) 91309 13 47 og faks (+34) 91402 83 39 (www.confianzaonline.es).

I samsvar med bestemmelsene i loven om alternativ tvisteløsning, informerer vi forbrukerne om at brukere som en medlemsenhet og i henhold til vilkårene i de etiske kodene kan be Confianza Online om alternativ løsning på potensielle tvister. (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/).  Hvis disse refererer til elektroniske transaksjoner med forbrukere, eller gjelder databeskyttelse når de er relatert til dette området vil klager løses av Confianza Onlines meklingskomité, akkreditert for alternativ løsning av forbrukertvister. Hvis klagene dreier seg om digital annonsering eller databeskyttelse relatert til dette området vil de bli utsatt for Annonsering av selvreguleringsforening. I tillegg kan du få tilgang til EUs online plattform for tvisteløsning ved å følge denne lenken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show