Retlig erklæring

FØRSTE. – IDENTIFICERING

I overensstemmelse med artikel 10 i lov 34/2002 af den 11. juli om tjenester i informationssamfundet og inden for elektronisk handel, bliver identifikationsdata for ejeren af domænet www.anytech365.com beskrevet nedenfor :

  • Firmanavn: Anteco Systems SL.
  • Handelsbetegnelse: AnyTech365
  • Skatteidentifikationsnummer: B93311710
  • Hovedkontor: Ctra. National 340, km 189, Edif. Los Pinos nr. 3. Malaga, Marbella. Postnummer 29660
  • E-mail: info@anytech365.com. Det anbefales at tage kontakt til os via vores online formular på: https://anytech365.com/help-support/
  • Registreringsdata: Málaga Mercantile Registry, bind 5248, Folio 1, ark MA-122108
  • Anteco Systems SL (herefter Anytech365) er en enhed, som hører til Confianza Online (https://www.confianzaonline.es/), hvilket er med til at garantere maksimal gennemsigtighed, sikkerhed og tillid til at browse hele hjemmesiden. AnyTech365 overholder alle de standarder, som er inkluderet i det etiske sæt af regler for Confianza Online.

ANDEN. – ADGANGSBETINGELSER OG BRUG AF WEBPORTALEN

Det er gratis at opnå adgang til hjemmesiden bortset fra de omkostninger, som er forbundet med oprettelse af forbindelse til telekommunikationsnetværket, der leveres af det teleselskab, som er kontraheret af brugerne. Visse tjenester er eksklusive tjenester for vores kunder, og derfor er der begrænset adgang.

Brug af portalen tilskriver hører til anvendelsesbetingelserne af webportalen, og indebærer accept af alle de betingelser, som er inkluderet i denne retlige erklæring. Ydelse af tjenesten af portal er en begrænset varighed for det tidsrum, hvor brugeren er forbundet til webportalen.

Brugeren forpligter sig til at udføre korrekt brug af webportalen i overensstemmelse med loven og denne retlige erklæring. Brugeren vil stå til ansvar for AnyTech365 eller tredjepart for eventuelle skader, som kan opstå som følge af misligholdelsen af den nævnte forpligtelse.

Det er forbudt at bruge portalen til formål, som skader AnyTech365s eller tredjeparts ejendom eller interesser, eller som på anden vis overbelaster, beskadiger eller gør netværk, servere og andet udstyr (hardware) eller computerapplikationer (software) ubrugeligt fra AnyTech365 eller fra tredjeparter.

I overensstemmelse med gældende lovgivning skal brugeren afholde sig fra at gengive, kopiere, fordele, stille til rådighed, offentligt kommunikere, omdanne eller ændre det indhold, som er tilgængeligt på hjemmesiden, på nær de tilfælde, hvor det er autoriseret ved lov eller udtrykkeligt godkendt af AnyTech365 eller indehaveren af udnyttelsesrettighederne, hvis det er tilfældet.

Internetbrugere, som ønsker at introducere links fra deres egne hjemmesider til portalen, skal overholde nedenstående betingelser, så uvidenheden om betingelserne, ikke fører til at internetbrugeren undgår det ansvar, som loven regulerer:

Linket vil kun linke til hjemmesiden eller forsiden på webportalen, men det vil ikke kunne at gengive det på nogen som helst måde (online links, tekstkopi, grafik osv.).

Under alle omstændigheder er det forbudt i overensstemmelse med relevante og gældende lovgivning til enhver tid at danne enhver form for farmes eller rammer, som danner rammer for webportalen eller som giver mulighed for at visualisere indholdet via andre internetadresser end dem på webportalen og under alle omstændigheder, når de fremstår sammen med indhold uden for portalen på en måde som: (I) producerer eller kan føre til fejl, forvirring eller bedrag hos brugerne om den ægte oprindelse af tjenesten eller indholdet; (II) involverer en handling med urimelig sammenligning eller efterligning (III) udnytter omdømmet til AnyTech365’s brand og prestige til egne fordele, eller (IV) på anden måde er forbudt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ingen falsk, upræcis eller forkert erklæring om AnyTech365, dets partnere, medarbejdere, kunder eller kvaliteten af de leverede tjenester, vil blive produceret fra den side, der introducerer linket.

Under ingen omstændigheder vil det kommunikeres på den side, hvor linket er placeret, at AnyTech365 har givet sit samtykke til at indsætte linket, eller at AnyTech365 på nogen måde sponsorerer, samarbejder, bekræfter eller fører tilsyn med afsenderens tjenester.

Det er forbudt at bruge et ethvert brand varemærke, enten i grafisk eller blandet form, eller enhver anden form for karakteristisk tegn for AnyTech365 på afsenderens side, på nær i de tilfælde, hvor loven tillader det, eller hvor det er udtrykkeligt godkendt af AnyTech365, så længe at et direkte link på webportalen i disse tilfælde opfylder de etablerede betingelser i denne klausul.

Den side, som opretter linket, skal trofast overholde lovgivningen og må under ingen omstændigheder linke til tredjepart indhold, eller have eget indhold, som: (I) er ulovligt, skadeligt eller i strid med moral og god skik (pornografi, vold, racisme osv.); (II) vildleder eller kan vildlede brugeren til den falske opfattelse, at AnyTech365 abonnerer, støtter, hører til eller på nogen måde støtter op om, afsendernes ideer, erklæringer eller holdninger, lovlige eller ulovlige; (III) som er upassende eller irrelevante for AnyTech365s aktivitet under hensyntagen til afsenderens hjemmeside placering, indhold og tema.

Tjenesten med portaladgang inkluderer links, som giver brugeren adgang til andre internetsider og portaler. I disse tilfælde agerer AnyTech365 som udbyder af formidlingstjenester i overensstemmelse med artikel 17 i lov 34/2002 af den 12. juli om Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSI) og står kun til ansvar for det indhold og de tjenester, som leveres på de linkede sider, i det omfang af viden om ulovlighed og når linket ikke er blevet deaktiveret med omhu.

Under ingen omstændigheder bør tilstedeværelse af linkede sider føre til formodninger om gældende aftaler med de ansvarlige eller ejere deraf eller anbefaling, markedsføring eller identifikation af AnyTech365 med de leverede erklæringer, tjenester eller det leverede indhold.

AnyTech365 kender ikke indholdet og tjenesterne på de linkede sider og står derfor ikke til ansvar for skader, som opstår på grund af ulovligheden, kvaliteten, forældelse, utilgængelighed, fejl og ubrugelighed af indholdet og/ eller tjenesterne på de linkede sider eller andre skader, som ikke kan tilskrives AnyTech365 direkte.

TREDJE. – INTELLEKTUEL EJENDOM

AnyTech365 er ejer eller licenshaver af alle de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder på sit websted samt de indeholdte elementer. Derfor er det udtrykkeligt forbudt at gengive, fordele, offentligt kommunikere eller omdanne hele eller dele af indholdet på denne hjemmeside.

Varemærkerne, handelsnavne eller karakteristiske tegn hører til AnyTech365 eller tredjeparter, uden at det kan misforstås, at adgang til webportalen tilskriver nogen rettigheder over de førnævnte varemærker, handelsnavne og/eller karakteristiske tegn.

Alle produkter og tjenester på disse sider, som ikke ejes af AnyTech365, er registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere og anerkendes af vores firma på den måde. De offentliggøres kun på AnyTech365-hjemmesiden til salgsfremmende og informative formål. Ejere af disse produkter og tjenester anmode om ændring eller sletning af de data, som tilhører dem.

FJERDE. – GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Denne retlige erklæring er underlagt spansk lov. Domstole og retter i Malaga vil være kompetente til viden om enhver retssag, der rejses i forbindelse med denne kontrakt, medmindre en anden gældende lovgivning eller retlig jurisdiktion har fortrinsret.

I tilfælde af uoverensstemmelser, som kan opstå i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt, er parterne enige i at de vil forsøge at nå frem til en venlig aftale i god tro, inden andre midler til konfliktløsning tages i brug.

AnyTech365 hører til Confianza Online (nonprofit association), registreret i National Registry of Associations Group 1, sektion 1, nationalt nummer 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A, 28015 Madrid (Spanien), telefon (+34) 91309 13 47 og fax (+34) 91402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Derudover, som opfyldelse af loven om alternativ tvistbilæggelse, informerer vi ligeledes forbrugerne om, at som en medlemsenhed og som del af betingelserne i det etiske kodeks kan brugere henvende sig til Confianza Online for en alternativ løsning for eventuelle tvister (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Hvis disse henviser til elektroniske transaktioner med forbrugere eller om databeskyttelse, når de forbundet til dette område, løses tvisten af mæglingsudvalget i Confianza Online, som er en godkendt alternativ løsning forbrugertvister. Hvis påstandene er forbundet med digital reklame eller databeskyttelse inden for disse rammer, vil de blive forelagt for en jury for selvregulering på reklameområde. Du kan også besøge platformen for tvistbilæggelsen inden for Den Europæiske Unions ved at følge dette link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show