Oikeudellinen ilmoitus

YKSI. – TUNNISTAMINEN

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 10 artiklan mukaisesti www.anytech365.com -verkkotunnuksen omistavan yksikön tunnistetiedot ovat:

  • Yrityksen nimi: Anteco Systems S.L.
  • Kauppanimi: AnyTech365
  • Verotunniste: B93311710
  • Yrityksen osoite: Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Málaga, Marbella. C.P 29.660
  • Sähköposti: info@anytech365.com. Suosittelemme ottamaan yhteyttä meihin tällä verkkolomakkeella: https://anytech365.com/fi/help-support/
  • Rekisteritiedot: Málagan kaupparekisteri, volyymi 5248, sivu 1, arkki MA-122108
  • Anteco Systems S.L. (jäljempänä Anytech365) kuuluu Confianza Onlineen (https://www.confianzaonline.es/), joka takaa maksimaalisen avoimuuden, turvallisuuden ja luottamuksen verkkosivustonsa selaamiseen. AnyTech365 täyttää kaikki Confianza Onlinen eettisiin sääntöihin sisältyvät standardit.

KAKSI.- VERKKOPORTAALIN PÄÄSYN JA KÄYTÖN EHDOT

Pääsy verkkosivustolle on maksutonta lukuun ottamatta yhteyden muodostamista käyttäjän pääsyoperaattorin toimittaman televiestintäverkon kautta. Joihinkin palveluihin pääsy on rajoitettu yksinomaan asiakkaillemme.

Portaalin käyttö määrittää verkkoportaalin käyttäjän tilan ja tarkoittaa kaikkien tässä oikeudellisessa ilmoituksessa mainittujen ehtojen hyväksymistä. Portaalin palvelun tarjoamisen kesto on rajoitettu siihen aikaan, jolloin käyttäjä on yhteydessä verkkoportaaliin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkoportaalia asianmukaisesti lain ja tämän oikeudellisen ilmoituksen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa AnyTech365:lle tai kolmansille osapuolille vahingoista ja haitasta, jotka voivat aiheutua tämän velvollisuuden rikkomisesta.

Portaalin käyttö AnyTech365:n tai kolmansien osapuolten omaisuuden tai etujen vahingoittamiseen tai millään tavalla AnyTech365:n tai kolmannen osapuolen verkkojen, palvelimien ja muiden laitteiden (laitteistot) tai tietokoneohjelmien (ohjelmistojen) ylikuormittamiseen, vahingoittamiseen tai käytöstä poistamiseen osapuolille on nimenomaisesti kielletty.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan käyttäjä ei saa jäljentää, kopioida, levittää, asettaa saataville, julkisesti kommunikoida, muuttaa tai muokata verkkosivuston sisältöä paitsi lain sallimissa tapauksissa tai AnyTech365:n tai muun käyttöoikeudet omistavan nimenomaisella suostumuksella.

Internetkäyttäjän, joka haluaa lisätä linkkejä omilta verkkosivustoiltaan portaaliin, on täytettävä alla esitetyt ehdot, joista tietämättömyys ei vapauta käyttäjää laista johtuvista vastuista:

Linkki linkitetään vain verkkoportaalin kotisivulle, mutta sitä ei saa jäljentää millään tavalla (verkkolinkit, kopio teksteistä, grafiikat jne.)

Milloin tahansa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti on ehdottomasti kiellettyä luoda minkäänlaisia kehyksiä, jotka ympäröivät verkkoportaalia tai sallivat sisällön katselun muiden internetosoitteiden kautta kuin verkkoportaalin osoite, ja joka tapauksessa, kun niitä tarkastellaan yhdessä portaalin ulkopuolisen sisällön kanssa siten, että se: (I) tuottaa tai saattaa tuottaa virheitä, sekaannusta tai pettää käyttäjiä palvelun tai sisällön todellisesta alkuperästä; (II) liittyy epäoikeudenmukaiseen vertailuun tai jäljitelmään; (III) hyödyntää AnyTech365:n tuotemerkin mainetta ja arvostusta; tai (IV) on millään tavalla kielletty voimassa olevassa lainsäädännössä.

Linkin lisäävä verkkosivu ei saa sisältää minkäänlaista vääriä, epätarkkoja tai virheellisiä lausuntoja AnyTech365:stä, sen kumppaneista, työntekijöistä, asiakkaista tai tarjoamien palvelujen laadusta.

Linkkiä sisältävällä sivulla ei missään tapauksessa saa ilmoittaa, että AnyTech365 on antanut suostumuksensa linkin lisäämiseen tai että se millään tavalla sponsoroi, tekee yhteistyötä, tarkistaa tai valvoo lähettäjän palveluja.

Minkä tahansa AnyTech365:lle kuuluvan sanan, kuvioidun tai yhdistetyn tavaramerkin tai minkä tahansa muun erottavan merkin käyttö lähettäjän sivulla on kielletty, lukuun ottamatta lain sallimia tai AnyTech365:n nimenomaisesti valtuuttamia tapauksia ja edellyttäen, että kaikissa tapauksissa suora linkki on sallittu verkkoportaalin kanssa tässä lausekkeessa vahvistetussa muodossa.

Linkin muodostavan sivun on noudatettava uskollisesti lakia, eikä sillä saa missään olosuhteissa olla tai se ei saa linkittää omaa tai kolmannen osapuolen sisältöjä, jotka: (I) ovat laittomia, haitallisia tai moraalin ja hyvien tapojen vastaisia (pornografinen, väkivaltainen, rasistinen jne.); (II) johtavat tai saattavat johtaa käyttäjän väärinkäsitykseen siitä, että AnyTech365 tilaa, kannattaa, noudattaa tai millään tavalla tukee lähettäjän laillisia tai laittomia ideoita, lausuntoja tai ilmaisuja; (III) eivät ole sopivia tai niillä ei ole merkitystä AnyTech365:n toiminnalle lähettäjän verkkosivuston sijainnin, sisällön ja teeman kannalta.

Portaalin käyttöpalvelu sisältää linkkejä, joiden avulla käyttäjä voi käyttää muita verkkosivustoja ja portaaleja. Näissä tapauksissa AnyTech365 toimii välityspalvelujen tarjoajana tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 12. heinäkuuta annetun lain 34/2002 (LSSI) 17 artiklan mukaisesti ja on vastuussa palvelun sisällöstä ja palveluista Linkitetyillä sivustoilla vain siinä määrin, kuin sillä on tosiasiallista tietoa lainvastaisuudesta eikä se ole poistanut linkkiä asianmukaisen huolellisesti.

Linkitettyjen verkkosivustojen olemassaolo ei missään tapauksessa tarkoita verkkosivustojen ylläpitäjien tai omistajien kanssa tehtyjen sopimusten olemassaoloa tai AnyTech365:n tunnistamista tarjottuihin lausuntoihin, sisältöön tai palveluihin.

AnyTech365 ei ole tietoinen linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä ja palveluista eikä siksi ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat linkitettyjen verkkosivustojen sisällön ja / tai palvelujen laittomuudesta, laadusta, vanhentuneisuudesta, saatavuudesta, virheestä tai hyödyttömyydestä, tai muista vahingoista, joita ei voida suoraan katsoa johtuvan AnyTech365:stä.

KOLME. – IMMATERIAALIOIKEUDET

AnyTech365 on kaikkien verkkosivustonsa teollis- ja tekijänoikeuksien sekä sen sisältämien elementtien omistaja tai lisenssinsaaja. Tästä syystä tämän verkkosivuston kokonaan tai osittainen sisällön jäljentäminen, jakelu, julkinen viestintä ja muuttaminen on nimenomaisesti kielletty.

Tuotemerkit, kauppanimet tai erottimet kuuluvat AnyTech365:lle tai kolmansille osapuolille, eikä pääsyä verkkoportaaliin voida ymmärtää oikeuttavan edellä mainittuihin tuotemerkkeihin, kauppanimiin ja / tai erottimiin.

Kaikki näillä verkkosivuilla olevat tuotteet ja palvelut, jotka eivät kuulu AnyTech365:lle, ovat omistajiensa rekisteröimiä tuotemerkkejä, jotka yhtiömme tunnustaa sellaisiksi. Ne näkyvät AnyTech365:n verkkosivustolla vain myynninedistämistä ja tiedottamista varten. Nämä omistajat voivat pyytää heille kuuluvien tietojen muuttamista tai poistamista.

NELJÄ.- SOVELLETTAVA LAKI JA TUOMIOVALTA

Tähän oikeudelliseen ilmoitukseen sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä. Marbellan tuomioistuimilla on toimivalta ratkaista sen käsiteltäväksi saatetut riidat, jotka johtuvat tästä sopimuksesta, ellei muuta toimivaltaa sovelleta etusijalle lain määräyksen perusteella.

Tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kiistoissa osapuolet sopivat pyrkivänsä pääsemään hyvässä uskossa ystävälliseen sopimukseen ennen muun konfliktinratkaisumenetelmän käyttöä.

AnyTech365 kuuluu Confianza Onlineen (voittoa tavoittelematon yhdistys), joka on rekisteröity Espanjan kansalliseen yhdistysrekisteriin Ryhmä 1, Osasto 1, kansallinen numero 594400, CIF (verotunniste) G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Espanja), puhelin (+34) 91 309 13 47 ja faksi (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Lisäksi ilmoitamme vaihtoehtoisen riitojenratkaisulain säännösten mukaisesti kuluttajille, että jäsenenä ja eettisten ohjeiden ehtojen mukaisesti käyttäjät voivat pyytää Confianza Onlinea vaihtoehtoisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisiin riitoihin (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Jos riidat liittyvät sähköisiin maksutapahtumiin kuluttajien kanssa tai tähän liittyvään tietosuojaan, valitukset ratkaisee Confianza Onlinen sovittelukomitea, joka on akkreditoitu kuluttajariitojen vaihtoehtoiseen ratkaisuun. Jos valitukset liittyvät digitaaliseen mainontaan tai tähän liittyvään tietosuojaan, ne toimitetaan Mainonnan itsesääntely-yhdistykselle. Lisäksi Euroopan unionin verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille pääsee seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show