Interview: Compliance Officer Sara Jane Fronciak

Interview: Compliance Officer Sara Jane Fronciak

Vilka personliga principer motiverar dig att arbeta som Compliance Officer?

Det finns alltid något man kan göra för att hjälpa en kollega eller företaget. Men det viktigaste är att AnyTech365:s kunder får den bästa och säkraste service som finns.

Hur viktigt är ärlighet och etik för AnyTech365?

Ärlighet och etik är grundläggande principer för företaget och alla medarbetare jobbar för att skapa en bättre framtid för AnyTech365 med ett starkt fokus på kunderna och deras säkerhet.

Vad ger dig mest tillfredsställelse i ditt dagliga arbete?

Jag ser hur mina kollegor och jag utvecklas som ett team varje dag. Vi organiserar och hjälper varandra att få verksamheten att växa.

Ge ett exempel på hur du nyligen har hjälpt till att förbättra AnyTech365:s tjänster:

Sedan jag började utvärdera det holländska teamet har jag märkt en förbättring bland säljarna, så jag skulle säga att jag har hjälpt det holländska teamet att bli bättre.

Beskriv AnyTech365 med en mening:

AnyTech365 är ett av de bästa tech support-företagen i branschen, med ett starkt och konstant fokus på robust compliance-verksamhet.