Interview: Compliance Officer Markus Diershe

Interview: Compliance Officer Markus Diershe

Vilka personliga principer motiverar dig att arbeta som Compliance Officer?

Som en del av Compliance-teamet är det viktigt att se till att företagets värderingar representeras på rätt sätt.

Hur viktigt är ärlighet och etik för AnyTech365?

Ärlighet och etik är en del av det DNA som gör att vi på AnyTech365 kan garantera nöjda kunder och en standard av hög kvalitet.

Vad ger dig mest tillfredsställelse i ditt dagliga arbete?

Att våra kunder är nöjda med vår service och vet att de kan lita på oss.

Ge ett exempel på hur du nyligen har hjälpt till att förbättra AnyTech365:s tjänster:

En medarbetare fick live-coachning för att säkerställa att kvalitetsstandarden på AnyTech365 följs.

Beskriv AnyTech365 med en mening:

Ett fantastiskt företag med anställda som arbetar hårt för att tillhandahålla den vänligaste och mest hjälpsamma tekniska fjärrsupporttjänsten i branschen