Interview: Compliance Officer Daniel Selenius

Interview: Compliance Officer Daniel Selenius

Vilka personliga principer motiverar dig att arbeta som Compliance Officer?

Jag är helt övertygad att en hög etisk standard och ärlighet är en stabil och nödvändig grund både i privatlivet och i affärslivet.

Hur viktigt är ärlighet och etik för AnyTech365?

Ärlighet och etik är grundläggande värderingar hos AnyTech365 både gentemot kunder och våra arbetskamrater.

Vad ger dig mest tillfredsställelse i ditt dagliga arbete?

Jag är stolt över att vara en del av compliance-teamet och ser till att AnyTech365 fortsätter att ligga i framkant bland de mest compliance-orienterade företagen i branschen.

Ge ett exempel på hur du nyligen har hjälpt till att förbättra AnyTech365:s tjänster:

Jag har bara jobbat hos AnyTech365 under en kort tid och jag är väldigt glad att vara en del av ett av de bästa företagen i tech support branschen, jag ser fram emot att ge stöd och feedback till våra anställda så att de kan bibehålla den högsta kvalitetsnivån av service för våra kunder.

Beskriv AnyTech365 med en mening:

AnyTech365 tillhandahåller förstklassig service med starkt fokus på compliance, konsumentskydd och kundnöjdhet tillsammans med det senaste inom AI-baserad säkerhetsteknik.