Interview: Compliance Officer Daniel Selenius

Interview: Compliance Officer Daniel Selenius

Hva som motiverer deg til å jobbe som Compliance Officer?

Jeg er helt overbevist om at høye etiske standarder og ærlighet er et solid og nødvendig fundament både i privatlivet og i næringslivet.

Hvilken rolle spiller ærlighet og etikk hos AnyTech365?

Ærlighet og etikk er kjerneverdier hos AnyTech365 både overfor kunder og våre kolleger på jobben.

Hva gir deg mest tilfredsstillelse i ditt daglige arbeid?

Jeg er stolt av å være en del av compliance-teamet, og sikre at AnyTech365 ligger foran blant de mest kompatible selskapene i bransjen.

Gi et nylig eksempel på hvordan du hjalp til med å forbedre AnyTech365-tjenestene:

Jeg har bare jobbet på AnyTech365 en kort stund så langt, og jeg er veldig glad for å være en del av et av de mest kompatible selskapene i teknisk støtteindustrien, og jeg ser frem til å gi støtte og tilbakemeldinger til våre ansatte slik at de kan følge med det høyeste servicenivået for våre kunder.

Beskriv AnyTech365 i en setning:

AnyTech365 gir førsteklasses service, med sterkt fokus på overholdelse, forbrukerbeskyttelse og tilfredshet sammen med det siste innen AI-drevet sikkerhetsteknologi.