Interview: Compliance Manager Christian Dimon

Interview: Compliance Manager Christian Dimon

Vilka personliga principer motiverar dig att arbeta som Compliance Manager?

Jag anser att integritet, transparens och utveckling är väsentliga för att lyckas i alla arbetsmiljöer, det är detta som driver mig till att försöka lära mig och utvecklas till det bättre varje dag som går. Som Compliance Manager arbetar jag flitigt för att skydda både AnyTech365:s kunder och själva företaget, samtidigt analyserar jag alla möjliga sätt som företaget och dess anställda kan utvecklas till det bättre.

Hur viktigt är ärlighet och etik för AnyTech365?

Etik och ärlighet är avgörande för att AnyTech365 ska lyckas och sticka ut inom teknisk support och SaaS-sektorn. Detta är värderingarna som vi i compliance ser till att alla medarbetare följer och respekterar varje dag.

Vad ger dig mest tillfredsställelse i ditt dagliga arbete?

Jag har fått uppleva positiva förändringar hos företaget och dess anställda efter det grundliga och hängivna arbete som utförts av compliance-teamet. AnyTech365 har varit och är fortfarande en snabbväxande organisation inom tekniksektorn, och därför är det mycket tillfredsställande att se hur compliance-teamet alltid arbetar för att tillhandahålla högsta kvalitet och ser till att företaget och de anställda alltid följer den naturliga tillväxt och utveckling som AnyTech365 går igenom.

Ge ett exempel på hur du nyligen har hjälpt till att förbättra AnyTech365:s tjänster:

Jag ledde implementeringen och lanseringen av effektiva AI-verktyg som används inom compliance till hela företaget. Dessa verktyg har redan använts framgångsrikt för att effektivisera hela compliance-verksamheten, göra den mer kostnadseffektiv och ge compliance officerarna mer tid att vara ute bland de anställda för coachning. De förbättras och utvecklas också kontinuerligt för att bli ett integrerat verktyg för ledningen och alla anställda för att förbättra sina KPI:er med stora mängder data och analyser tillgängliga med ett knapptryck.

Beskriv AnyTech365 med en mening:

AnyTech365 är ett spännande företag inom teknisk support och SaaS-sektorn, som alltid strävar efter att ligga i framkant, med en branschledande compliance-verksamhet.