Integritetspolicyn

1. VAD ÄR WEBBKAKOR (COOKIES)?

Anteco Systems S.L. (ANYTECH365) är ansvarig för webbsidan www.anytech365.com, och använder webbkakor och/eller andra filer som har liknande funktioner (nedan kallade “webbkakor”).

Webbkakor är små datafiler som skickas till användarens dator, mobiltelefon eller annan utrustning för tillgång när du besöker en webbsida och som tillåter dig att få information relaterad till din surfing eller en kod som möjliggör en unik identifiering av användaren.

2. TYPER AV WEBBKAKOR OCH DERAS ANVÄNDING

Webbsidan www.anytech365.com använder sessionskakor och/eller beständiga kakor som, i sin tur, kan vara dina egna och/eller tredje-part webbkakor.

Sessionskakor är webbkakor avsedda att samla och lagra data när användaren besöker en webbsida. Vanligtvis används de för att lagra information som behövs för att leverera tjänsten som användaren önskat vid ett särskilt tillfälle.

Beständiga webbkakor är en typ av webbkakor där datan fortfarande lagras på terminalen och som kan vara tillgängliga och bearbetade under en period, angiven av den om är ansvarig för webbkakan, som kan spänna från några minuter till flera år.

Egna webbkakor: De som skapats eller hanteras av webbanvarige för webbsidan Anteco Systems S.L. (ANYTECH365). Webbsidan www.anytech365.com använder egna webbkakor i följande syften:

  • Tekniker: Tillåter användaren att navigera i användandet bland olika val eller tjänster som finns på den, till exempel, trafikkontroll och dataöverföring, identifiering av sessionen, åtkomst till delar med begränsad åtkomst, bruket av säkerhetselement vid navigering, innehållslagring.
  • Individuell anpassning: De tillåter användaren att ha åtkomst till tjänsten med några på förhand definierade allmänna egenskaper grundande på en rad kriterier på användarens terminal, såsom hågkomst av preferenserna för videouppspelning.

Tredje-part webbkakor: Sådana som administreras av tjänsteleverantörer utanför Anteco Systems S.L. (ANYTECH365).

Nedan anges tredje parterna som får konfigurera och ha åtkomst till webbkakorna av det egna teamet och även ändamålen för vilka informationen som lagras på dem får användas:

PurposeThird Party
Analys: Analytiska webbkakor används för att skapa navigeringsprofiler och kan känna till användarnas preferenser i syfte att förbättra erbjudandet av produkter och tjänster.Google
Sociala nätverk: med vilka vi interagerar på vår webbsida använder webbkakor i sina knappar att dela. Vi har varken ingripande, kontroll eller rapportresultat, dessa är ansvaret av varje socialt nätverk. När användaren regitrerar till en tjänst med identifieringsuppgifter från ett socialt nätverk, fullmäktigar han det sociala nätverket att behålla en beständig webbkaka som kommer ihåg hans identitet och garanterar åtkomst till tjänster tills den utlöper. Användaren får radera denna webbkaka och återkalla åtkomst till Tjänsterna via de sociala nätverken genom att uppdatera sina preferenser I det sociala nätverket som den anger.Facebook

3. AVAKTIVERING ELLER ELIMINERING AV WEBBKAKOR

De flesta webbläsare tillåter dig att förvalta, när som helst, sina användarpreferenser angående bruket av webbkakor. Användaren får anpassa sin webbläsare att avslå webbkakor eller bortta visa webbkakor efter eget behag.

For konfigureringen av webbkakorna har användaren åtkomst via:

Användaren kan återkalla sitt samtycke till användandet av webbkakor i sin webbläsare genom indikationen ovan eller genom installation av ett avslagssystem (“optout”) i sin webbläsare.

Angående Google Analytics webbkakor, kan avhoppet göras via följande länk.

Användaren måste komma ihåg att några funktioner av webbinnehållet på www.anytech365.com är endast tillgängliga om installationen av webbkakor i hans webbläsare är tillåten. Om du beslutar att inte acceptera eller blockera visa webbkakor (beroende på deras ändamål), kan detta påverka, helt eller delvist, det normala fungerandet av webbsidan eller förhindra åtkomst till några av dess tjänster.

4. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR I POLICY FÖR WEBBKAKOR

Anteco Systems S.L. (ANYTECH365) får modifiera denna policy för webbkakor utgående från nya lagar eller lagstadgade krav, eller för att anpassa denna policy till instruktionerna som utfärdats av Datainspektionen.

Om du vill få mer information om hur vi använder webbkakor, skicka gärna ett e-postmeddelande till info@anytech365.com.