Interview: Compliance Officer Eva Ivanova

Interview: Compliance Officer Eva Ivanova

Vilka personliga principer motiverar dig att arbeta som Compliance Officer?

Det faktum att jag kan hjälpa mina kollegor att förbättra sig och tillhandahålla en bättre service varje dag.

Hur viktigt är ärlighet och etik för AnyTech365?

Ärlighet och etik är det viktigaste för AnyTech365 för att kunna garantera nöjda kunder med en hög kvalitetsnivå.

Vad ger dig mest tillfredsställelse i ditt dagliga arbete?

Bra teamarbete tillsammans med glada och motiverade medarbetare, vilket leder till hög kundnöjdhet.

Ge ett exempel på hur du nyligen har hjälpt till att förbättra AnyTech365:s tjänster:

Genom att försöka hitta den bästa lösningen för varje situation och alltid stötta mina kollegor.

Beskriv AnyTech365 med en mening:

Det här är företaget för mig!